Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

imoreeiel
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viafugitka fugitka
imoreeiel
Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.
— Blaise Pascal
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viafugitka fugitka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
imoreeiel
Spośród wszystkich pogubionych rzeczy, najtrudniej odnaleźć mi siebie. Nawkładałam wszędzie siebie za dużo i nie umiem odzyskać.
— K.W.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafugitka fugitka
imoreeiel
0353 d115 500
Reposted fromtfu tfu viafugitka fugitka
imoreeiel
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viafugitka fugitka
imoreeiel
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
imoreeiel
Reposted fromAgnya Agnya viafugitka fugitka
imoreeiel
0450 26a6
Reposted fromSkydelan Skydelan viafugitka fugitka
imoreeiel
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viafugitka fugitka
imoreeiel
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.

December 28 2014

imoreeiel
5780 4c6e 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasomebunny somebunny
imoreeiel
Gdy jednak wszystko zależy od przypadku, musimy temu przypadkowi zaufać.
— John Ronald Reuel Tolkien
imoreeiel
Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy, niż usta.
— B.Brecht
Reposted frommonstrum monstrum viazapasowemysli zapasowemysli
imoreeiel
Jest tyle do wykrzyczenia, a i tak wciąż milczymy.
Reposted fromnicotine nicotine viaheartbreak heartbreak
imoreeiel
Gdy ktoś płacze, nie pytaj o powód. Przecież właśnie dlatego powstają łzy, że coś nie mieści się w słowach.
— maze .
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaredshadow redshadow
imoreeiel
Ja… ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Lewis Carroll – Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaabsolem absolem
imoreeiel
7242 e217
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawisniowysad wisniowysad
imoreeiel
4509 c7e7
Reposted fromverronique verronique viaholymoly holymoly
imoreeiel
6562 b4db 500
"Podchodzę do tego z dystansem, po prostu." ~ Ja.
imoreeiel
Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.
— Dan Wells
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...