Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

imoreeiel
5780 4c6e 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasomebunny somebunny
imoreeiel
Gdy jednak wszystko zależy od przypadku, musimy temu przypadkowi zaufać.
— John Ronald Reuel Tolkien
imoreeiel
Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy, niż usta.
— B.Brecht
Reposted frommonstrum monstrum viazapasowemysli zapasowemysli
imoreeiel
Jest tyle do wykrzyczenia, a i tak wciąż milczymy.
Reposted fromnicotine nicotine viaheartbreak heartbreak
imoreeiel
Gdy ktoś płacze, nie pytaj o powód. Przecież właśnie dlatego powstają łzy, że coś nie mieści się w słowach.
— maze .
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viaredshadow redshadow
imoreeiel
Ja… ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Lewis Carroll – Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaabsolem absolem
imoreeiel
7242 e217
Reposted fromsoupdujour soupdujour viawisniowysad wisniowysad
imoreeiel
4509 c7e7
Reposted fromverronique verronique viaholymoly holymoly
imoreeiel
6562 b4db 500
"Podchodzę do tego z dystansem, po prostu." ~ Ja.
imoreeiel
Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.
— Dan Wells
imoreeiel
0075 f52e
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viakotfica kotfica
imoreeiel
Aventador.
imoreeiel
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
— X
imoreeiel
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viazapasowemysli zapasowemysli
imoreeiel
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparthenophobia parthenophobia
imoreeiel
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
imoreeiel
A to nie tak prosto wstać, gdy nie wiadomo, gdzie pójść.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter vialittlefool littlefool
imoreeiel
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viaberenika berenika
imoreeiel
Lubimy wracać w miejsca, gdzie spotkało nas coś dobrego, gdzie spotkaliśmy kogoś ważnego dla nas. Lubimy te powroty, bo stale mamy nadzieję, że ktoś lub coś jeszcze na nas tam czeka.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamahsheed mahsheed
imoreeiel
9940 22cc
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viaberenika berenika
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl